Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa otrzymała pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, adresowane do organizacji branżowych, będące odpowiedzią na zgłaszane postulaty mające na celu usprawnienie współpracy pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, aby maksymalnie minimalizować skutki związane z epidemią COVID-19.

Załączniki