OIGD, PSWNA, PZPB i PKD jako organizacje zrzeszające oraz reprezentujące interesy przedsiębiorców oraz firm z branży drogowej, pragniemy zwrócić uwagę Pani Premier i Pana Ministra na problematykę związaną z długim procesem uzyskiwania zezwoleń administracyjnych w stosunku do materiałów wytwarzanych i ponownie wykorzystywanych na budowie, w związku z ich klasyfikacją jako odpad, oraz na niejednoznaczne, i niespójne interpretacje ustaw środowiskowych, począwszy od RDOŚ na etapie przygotowania inwestycji, przez WIOŚ na etapie budowy. Interpretacje te, znacznie utrudniają realizację inwestycji budowlanych, a także mogą wpływać na zwiększone ich koszty.

Załączniki