W dniu 31 marca 2020 roku Prezes Rady Ministrów podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, a jego zapisy dotyczą również miejsc pracy, jakimi są budowa dróg czy prace związane z ich utrzymaniem.

O nowych zasadach bezpieczeństwa wprowadzonych w w/w rozporządzeniem piszemy w załączonym piśmie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

Rząd uruchomił również stronę internetową zawierającą informacje o wszystkich narzędziach, jakie oferuje przyjęta Tarcza Antykryzysowa, w tym o sposobach wnioskowania o pomoc: www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa.


Załączniki