Zarząd Izby informuje, iż w dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374). W załączeniu pismo OIGD 34/2020 oraz tekst przedmiotowej ustawy.

Załączniki