Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, działając w interesie ogólnego dobra publicznego – w imieniu Członków Izby zwrócił się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich z prośbą o akceptowanie dokumentów gwarancyjnych w formie elektronicznej, z podpisem kwalifikowanym.


Załączniki