Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w imieniu swoich członków – firm drogowo-mostowych z całej Polski, które przesyłają do Izby bardzo niepokojące sygnały, dotyczące wydłużających się procedur przetargowych wśród zamawiających samorządowych, na zadania dofinansowywane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – zwrócił się do Premiera o możliwie szybkie zakończenie prac związanych z ostateczną listą zadań powiatowych i zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania zgodnie z ustawą.


Załączniki