Przepusty i przejścia dla zwierząt to obiekty o strategicznym znaczeniu dla ekosystemu, będące zarazem istotnym kosztem inwestycji drogowych. Stanowią przy tym duże wyzwanie, począwszy od kwestii lokalizacji tych obiektów, przez projektowanie i budowę, a skończywszy na utrzymaniu. Właśnie tym istotnym zagadnieniom została poświęcona XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i Przejścia dla Zwierząt, która odbyła się 10–12 grudnia 2019 r. w Krakowie.

Dyskusjom na sali oraz w kuluarach nie było końca. Uwieńczeniem konstruktywnego spotkania było zebranie wniosków. Należy m.in. opracować katalog typowych (zalecanych do szerokiego stosowania) rozwiązań konstrukcyjnych i wyposażenia przejść dla zwierząt, dążyć do współpracy inżynierów i przedstawicieli ochrony środowiska oraz zwiększać świadomość społeczeństwa na temat znaczenia przejść dla zwierząt przez właściwą edukację. Powinno to stanowić kolejny z głównych aspektów tematyki przejść dla zwierząt, oprócz aspektu ekologicznego, technicznego i prawnego. Zapraszam do lektury całego artykułu.


Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne


Źródło: http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2020/1_88_2020/Pdf/3PrzepustyiprzejsciadlazwierzatPPZ2019.pdf


Załączniki