Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż OIGD jest Partnerem organizowanych przez Polski Kongres Drogowy trzech kolokwiów online o tematyce „Betonowe nawierzchnie istotne zagadnienia budowy i projektowania”.

Link do wydarzenia: https://kongresdrogowy.pl/konferencja/154-reaktywnosc-alkaliczna-kruszywZałączniki