Zarząd Izby zaprasza jako Partner Instytucjonalny na organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych we współpracy z Wydawnictwem ELAMED cykl edukacyjnych bezpłatnych webinariów „Drogi samorządowe – budowa, utrzymanie, recykling i jakość”.
Więcej informacji na stronie: https://drogi-samorzadowe.pl/#cel-szkolenia