IV Pomorskie Forum Drogowe

Polski Kongres Drogowy we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa organizują IV Pomorskie Forum Drogowe - Utrzymanie dróg.

Forum odbędzie się w Gdańsku w dniach 19 – 21 października 2021 r.

Podczas Form będziemy szukać odpowiedzi na pytanie jakie sposoby i modele utrzymania są najskuteczniejsze i czy możliwe jest wykorzystanie nowych technologii i sposobów na prace utrzymaniowe. Kolejnym tematem będzie bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac utrzymaniowych i remontowych zarówno myśląc o uczestnikach ruchu drogowego, ale także pracownikach wykonujących te prace.

Konferencja jest kierowana do zarządców dróg na każdym poziomie, przedstawicieli firm wykonujących prace utrzymaniowe, a także dostawców sprzętu.

Patronat nad wydarzeniem objęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich.

Więcej: https://kongresdrogowy.pl/konferencja/159-iv-pomorskie-forum-drogowe

Rejestracja dla uczestników na konferencję jest już rozpoczęta:

https://kongresdrogowy.pl/konferencja/159-iv-pomorskie-forum-drogowe


Załączniki