Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia ostatni komponent programu „Mój elektryk”. Od 22 listopada br. rozpocznie się nabór wniosków o dotacje dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, które będą mogły otrzymać dofinansowanie na zakup pojazdów zero emisyjnych (elektrycznych i napędzanych wodorem) kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e.

Cel programu: uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Budżet naboru wynosi do 200 000 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22.11.2021 r. – 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Wartość dofinansowania:

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1

- dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł

lub

- dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1

- dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł

lub

- dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e

- dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

 

Kontakt w sprawie programu mojelektryk@nfosigw.gov.pl

Więcej informacji oraz dokumenty związane z programem „Mój elektryk” znajdą Państwo tutaj: Nabór dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne - Elektromobilność - Portal Gov.pl (www.gov.pl)