Zarząd Izby informuje, iż Ministerstwo Finansów w dniu 26 stycznia br. opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług kontraktów drogowych typu utrzymaj standard i wywołaniowego.

Ministerstwo Finansów wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, przygotowały praktyczne przykłady traktowania na gruncie VAT czynności wykonywanych przy kontraktach drogowych.

Pragniemy przypomnieć, że Izba od roku 2017 występowała zarówno do Ministerstwa Finansów jak i Ministerstwa Infrastruktury w sprawie stosowania różnych stawek podatku VAT na kontraktach utrzymaniowych wykonywanych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz zamawiających samorządowych.

W temacie tym wystosowaliśmy wiele pism do różnych adresatów, odbyły się liczne spotkania, w tym dwa posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury.


Załączniki