Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt nowego programu drogowego, który został ogłoszony 9 sierpnia 2021 r. jako Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Jego założenia to ponad 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu, dokończenie trwających inwestycji na prawie 4 tys. km, pełna sieć dróg autostrad i dróg ekspresowych.

Nowy RPBDK określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Polski oraz drogowych połączeń komplementarnych. Obejmuje on nowe zadania o wartości około 187 mld zł oraz zadania kontynuowane o wartości około 105 mld zł.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w RPBDK  jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. środkami UE. Limit finansowy nowego programu powinien pozwolić na zakończenie praktycznie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Celem RPBDK jest stworzenie spójnej sieci dróg krajowych zapewniającej efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług. Realizacja planowanych w Programie inwestycji pozwoli również zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją. Ponadto zmniejszona zostanie luka infrastrukturalna pomiędzy krajami tzw. starej unii a Polską oraz zostaną dotrzymane unijne zobowiązania dotyczące budowy sieć TEN-T, w tym sieci bazowej, składającej się z połączeń priorytetowych, istotnych z punktu widzenia realizacji celów europejskiej polityki transportowej, której realizacja ma zostać zakończona do 2030 r.

 

Planowane inwestycje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030 (z perspektywą do 2033 r.):

województwo dolnośląskie

 • S3 Kazimierzów- granica państwa – ok. 46 km,
 • S8 Kłodzko – Wrocław – ok. 87 km,
 • S5 Sobótka – Bolków – 50 km,
 • A4 rozbudowa/budowa odc. Wrocław – Krzyżowa – 116 km
 • Dalsza rozbudowa A4 od Wrocławia do Tarnowa, w tym odc. o długości ok. 29 km na terenie woj. dolnośląskiego
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 94 Wrocław – Lubin – 60 km.

województwo kujawsko-pomorskie

 • Droga ekspresowa S5 na odc. Nowe Marzy – Aleksandrowo na północ od Bydgoszczy – 45,7 km,
 • Droga ekspresowa S10 na odc. Bydgoszcz – Toruń – 56 km,
 • Budowa drogi S10 Toruń – S7 – ok. 100 km,
 • Budowa drogi S10 Piła – Bydgoszcz – 76,8 km,
 • Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego – 17,7 km,
 • Budowa obwodnic Sępólna i Kamienia Krajeńskiego – 8,7 km.

województwo lubelskie

 • Droga S17 Piaski – Hrebenne – 115,2 km,
 • Droga S19 gr. woj. – Lubartów – Lublin – 104,5 km,
 • Droga S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – Lasy Janowskie – 74,8 km,
 • Droga S12 Piaski – Dorohusk – 60,9 km,
 • Obwodnica Chełma w ciągu S12 – 13,6 km,
 • Obwodnica Tomaszowa Lub. w ciągu S17 – 9,6 km.

województwo lubuskie

 • Przebudowa autostrady A18 na odc. Olszyna – Golnice – 70 km (z czego 48,5 km na terenie woj. lubuskiego).

województwo łódzkie

 • Dokończenie A1 Tuszyn- Pyrzowice odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego – 63,8 km,
 • Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi S14 – 26,7 km,
 • Budowa drogi S12 Piotrków Trybunalski – Radom, odc. Piotrków Trybunalski – Sulejów (w. Kozenin) – 35 km,
 • Budowa drogi S12 Sulejów-Radom odc. w. Kozenin – gr. woj. łódzkiego/ mazowieckiego – 26 km,
 • Budowa drogi S74 Sulejów-Przełom/Mniów – 51,7 km,
 • Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł "Łódź Północ" (bez węzła) – granica województw łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu – 46,2 km,
 • Budowa obwodnicy Radomska w ciągu DK42/91 – 14,6 km,
 • Budowa nowego połączenia w ciągu S12 pomiędzy w. Kozenin (S74) a w. Łódź Południe (A1) – 60 km.

województwo małopolskie

 • S52 Bielsko-Biała – Głogoczów – 61 km,
 • Obwodnica Oświęcimia w ciągu DK nr 44 – 9 km,
 • S7 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków – 55 km,
 • Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka – Chyżne – 35 km,
 • Dalsza rozbudowa A4 od Wrocławia do Tarnowa, w tym odc. o długości ok. 136 km na terenie woj. małopolskiego,
 • A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej rozbudowa autostrady o trzeci pas ruchu – 17,1 km
 • S52 Północna Obwodnica Krakowa – 14,5 km,
 • Budowa DK nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz – ok. 50 km,
 • Budowa obwodnicy Zatora w ciągu DK nr 28 – 2,1 km,
 • Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca w ciągu DK nr 28 – 1,4 km,
 • Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK nr 79 – 10,3 km.

województwo mazowieckie

 • Autostrada A2 Mińsk Maz. – Siedlce – 37,4 km,
 • Autostrada A2 Siedlce – Biała Podlaska – 63,4 km,
 • Droga S2 odc. A POW – 4,6 km,
 • Droga S7 Płońsk – Czosnów – 34,6 km,
 • Droga S7 Warszawa-Grójec – 29,2 km,
 • Droga S7 Napierki-Mława – 71,2 km,
 • Droga S17 Drewnica-Zakręt – tzw. Wschodnia Obwodnica Warszawy – 13,8 km,
 • Droga S17 węzeł Lubelska – węzeł Zakręt – 2,5 km,
 • Obwodnica Iłży w ciągu DK nr 9 – 7,2 km,
 • Obwodnica Kołbieli w ciągu DK nr 50 – 11,03 km,
 • Obwodnicę Łochowa w ciągu DK nr 62 – 9,6 km,
 • Droga S19 gr. woj. – Łosice-gr. woj. – 32,4 km,
 • Poszerzenie autostrady A2 gr. woj. – Konotopa – 42 km,
 • Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (A50, S50) – 263 km,
 • Droga S7 Czosnów – Warszawa – 22,1 km,
 • Droga S12 gr. woj. – Radom- gr. woj. – 108,3 km.

województwo opolskie

 • S11 odcinek Kępno-granica województwa opolskiego – 45,8 km,
 • Dalsza rozbudowa A4 od Wrocławia do Tarnowa, w tym cały przebieg A4 w woj. opolskim o długości ok. 88 km,
 • obwodnica Kępna (w ramach S11) – 7 km,
 • obwodnica Olesna (w ramach S11) – 25 km,
 • obwodnica Kędzierzyna Koźle w ciągu DK nr 40 – 14 km,
 • obwodnica Praszki w ciągu DK nr 45 – 12,8 km,
 • obwodnica Niemodlina w ciągu DK nr 46 – 11,4 km.

województwo podkarpackie

 • Droga S19 Lasy Janowskie – Sokołów Młp. – 53,9 km,
 • Droga S19 Rzeszów-Babica – 10,3 km,
 • Droga S19 Babica-Barwinek (granica państwa) – 74,5 km,
 • Obwodnica Łańcuta w ciągu DK nr 94 – 5,8 km,
 • Droga S19 Sokołów Młp. – Jasionka (II jezdnia) – 15,2 km,
 • Droga S74 Opatów-Nisko – 71 km.

województwo podlaskie

 • Droga S19 Kuźnica – Białystok – 52,9 km,
 • Droga S19 Białystok – Dobrzyniewo – Krynice – 18,9 km,
 • Droga S19 Białystok-Plisko – gr. woj. (Chlebczyn) – 128 km,
 • Droga S61 Suwałki – Szypliszki – 24,2 km,
 • Droga S61 Ostrów Maz. – Szczuczyn – 91 km,
 • Budowa S16 Ełk – Knyszyn – 67 km.

województwo pomorskie

 • Droga ekspresowa S6 na odc. Bożepole Wielkie – Obwodnica Trójmiasta – 40,9 km,
 • Droga ekspresowa S6-Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej – 39,1 km,
 • Droga ekspresowa S6 na odc. Lębork – DK nr 6 – 22 km,
 • Droga ekspresowa S6 na odc. Słupsk – Lębork – 49,7 km.

województwo śląskie

 • Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn odc. gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła) – 16,9 km,
 • Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy – 16,7 km,
 • Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała – 51,8 km,
 • Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) – 8,5 km,
 • S11 odc. od granicy woj. opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór – 65 km
 • Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK nr 78 – 24,3 km,
 • Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór S11 – 37 km,
 • Dalsza rozbudowa A4 od Wrocławia do Tarnowa, w tym cały przebieg A4 w woj. śląskim o długości ok. 84 km.

województwo świętokrzyskie

 • S74 Kielce-Nisko odc. Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa – 30 km,
 • Budowa drogi S74 Kielce – Nisko odc. Łagów-Opatów – 16,3 km,
 • S74 obwodnica Opatowa – ok. 14 km,
 • Budowa drogi S74 Kielce – Nisko odc. Opatów – Nisko, w tym fragment w woj. świętokrzyskim do Sandomierza – 71 km w tym na terenie województwa 25 km do Sandomierza,
 • Budowa drogi S74 Przełom/Mniów-Kielce – 21,4 km,
 • obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu DK nr 73 – 8,5 km.

województwo warmińsko-mazurskie

 • Droga S5 Ornowo – Wirwajdy – 5 km,
 • Droga S16 Borki Wielkie – Mrągowo – 12,9 km,
 • Droga S61 Szczuczyn – Raczki (obw. Augustowa) – 66,4 km,
 • Droga S16 Olsztyn – Ełk – 102,8 km,
 • Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK nr 15 – 17,7 km.

województwo wielkopolskie

 • Budowa obwodnicy Ujścia i Piły – etap I obw. Ujścia S11 – 15 km,
 • Budowa obwodnicy Obornik S11 – 13,6 km,
 • Przebudowa DK nr 25 na odc. Ostrów Wielkopolski – Kalisz-Konin – 44 km,
 • Budowa drogi S11 Szczecinek – Piła (w. Piła Północ bez węzła) – 59,3 km,
 • Budowa drogi S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno – 31 km,
 • Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. Piła – Oborniki – 58 km,
 • Budowa drogi S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski – 85 km,
 • Budowa drogi S11 Piła – Poznań odc. Oborniki – w. Poznań Północ – 9 km.

województwo zachodniopomorskie

 • Droga ekspresowa S3 na odc. Troszyn – Świnoujście – 33 km,
 • Dokończenie drogi ekspresowej S6 na odc. obwodnica Koszalina i Sianowa do Słupska – 55,9 km,
 • Droga ekspresowa S11 na odc. Koszalin Zachód-Bobolice – 47,7 km,
 • Obwodnica Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13 – ok. 6,5 km,
 • Budowa drogi S11 Bobolice – Szczecinek – 24,3 km,
 • Budowa drogi S10 Szczecin – Piła – 114,0 km,
 • S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina – 48,9 km.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/dekada-rozwoju-polskich-drog