Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w nawiązaniu do pisma OIGD 17/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku ponownie poprosił Pana Premiera o możliwie szybkie zakończenie prac związanych z ostateczną listą zadań powiatowych
i zadań gminnych przewidzianych do dofinansowania zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg


Załączniki