W dniu 30 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Ekspertów działającej przy Ministrze Infrastruktury poświęcone obecnej sytuacji rynkowej, wzrostom cen stali i jej dostępności oraz wzrostom cen innych materiałów budowlanych, sytuacji pracowniczej na rynku dotyczącej dostępności pracowników i sprzętu na budowach, obecnemu koszykowi waloryzacyjnemu i trendom rynkowym jakie w przyszłości czekają branżę drogową. Przedstawiono również obecny status projektu Rozporządzenia o destrukcie asfaltowym.

W spotkaniu uczestniczyli wiceminister infrastruktury Rafał Weber wraz ze współpracownikami,  przedstawiciele firm wykonawczych (członkowie OIGD i PZPB), Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Prokuratorii Generalnej RP, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz GDDKiA.

Dużo czasu podczas tego posiedzenia poświęcono wzrostom cen oraz dostępności materiałów budowlanych, a także wzrostom cen robót budowlanych. Według danych przedstawionych na spotkaniu przez przedstawiciela Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych oraz firmę WACETOB, od stycznia br. stawki robocizny kosztorysowej wzrosły m.in. o 1,9 proc. dla robót budowlanych i sanitarnych. O 1,6 proc. wzrosły stawki dla instalacji elektrycznych, a o 1,8 proc. dla robót inżynieryjnych.

W swoim wystąpieniu Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wskazał różnice między wskaźnikami GUS a cenami rynkowymi asfaltu i stali. W trakcie dyskusji po wystąpieniu, zaproponował również rozważenie czy 5 proc. limit waloryzacyjny jest wystarczający, szczególnie przy tak dynamicznym wzroście cen jak obecnie, oraz czy waloryzacji powinna podlegać większa niż 50 proc. część płatności za kontrakt. Zwrócił przy tym uwagę, że jest to element często wskazywany przez branżę finansową jako bariera przed większym zaangażowaniem w sektor budownictwa infrastrukturalnego.

Podczas dyskusji przedstawiciele organizacji wykonawców podkreślali, że wzrosty cen, z którymi mamy do czynienia w tym roku, były nie do przewidzenia dla rynku. Dotyczy to przede wszystkim cen stali, które poszły w górę na niespotykaną po 1990 r. skalę. Zwrócono również uwagę na problemy ze stosowaniem mechanizmu waloryzacji na kontraktach samorządowych.

Link do Informacji o posiedzeniu Rady Ekspertów https://www.gov.pl/web/gddkia/waloryzacja-a-wzrost-cen---wnioski-z-posiedzenia-rady-ekspertow-przy-ministrze-infrastruktury

W załączeniu wspólna prezentacja OIGD I PZPB „Możliwość zmiany umowy” przedstawiona podczas posiedzenia Rady Ekspertów.


Załączniki