W dniu 11 maja br. przedstawiciele Izby wzięli udział w zorganizowanym przez GDDKiA, na prośbę OIGD, spotkaniu dotyczącym utrzymania dróg krajowych. W spotkaniu uczestniczyli również m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów, Prokuratorii Generalnej RP oraz członkowie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Omawiane kwestie dotyczyły m.in. nowych umów utrzymaniowych, wyceny prac, spraw podatkowych oraz liczby wykorzystywanego sprzętu. 

GDDKIA zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat tego spotkania: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/41381/Znaczenie-prac-utrzymaniowych-bedzie-rosnac