Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się komunikaty dot. klauzuli waloryzacyjnej w świetle Prawa zamówień publicznych.

Treść komunikatu odnosi się do istoty klauzuli waloryzacyjnej, jej obligatoryjnych elementów oraz do sposobu jej stosowania. Bez wątpienia adekwatna do sytuacji rynkowej klauzula waloryzacyjna będzie  sprzyjała zwiększeniu konkurencyjności prowadzonego postępowania a następnie będzie efektywnym narzędziem pomagającym przy sprawnej realizacji inwestycji.

W sierpniu br. OIGD wspólnie z PZPB wystąpiły do Prezesa UZP (pismo OIGD 103/2021 poniżej w załączeniu) w sprawie waloryzacji w kontraktach budowlanych.

Pisaliśmy o obserwowanych, w szczególności u zamawiających samorządowych, praktykach stosowania pozornej waloryzacji, obwarowanej szeregiem warunków w taki sposób, który w praktyce uniemożliwia umowne waloryzowanie wynagrodzenia w sytuacji zmian o charakterze istotnym. Wskazywaliśmy, iż w ocenie naszych organizacji cennym byłoby szerzenie przez UZP dobrych praktyk w zakresie tworzenia wzorów waloryzacyjnych w umowach o roboty budowlane.

Źródło: Klauzula waloryzacyjna – narzędzie sprawnej realizacji zamówienia - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl)