W dniu 2 września 2021 roku w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podczas którego zostały omówione najważniejsze problemy nurtujące środowisko drogowców. Dyskutowano m. in. o waloryzacji cen, o postępowaniach przetargowych przygotowywanych po wejściu nowej ustawy Pzp, o problemie odpadów w drogownictwie, o skutkach dla branży ustawy dot. tzw. elektromobilności, a także przygotowanych przez rząd przepisach w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

Podjęto wiele ważnych uchwał m.in. zatwierdzono sprawozdanie z działalności OIGD oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, udzielono absolutorium Radzie Izby oraz uchwalono plan finansowy na 2021 rok.


Na Walnym Zgromadzaniu poinformowano również członków Izby o wynikach wyborów do Rady Izby na kadencję 2021 – 2024 w poszczególnych regionach:

- dolnośląskim

wakat

- kujawsko-pomorskim

Pan Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu, ONDE S.A. Toruń

-lubelskim

Pan Bartłomiej Kotwica Prezes Zarządu, PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik

- lubuskim

Pan Jarosław Szurogajło Właściciel RBV Jarosław Szurogajło Zielona Góra

- łódzkim

Pan Przemysław Klonowski Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski

- małopolskim

Pan Andrzej Kuklicz Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o. Gorlice

- mazowieckim

Pan Mieczysław Chmielewski Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zwoleń

Pan Marcin Dominiczak Prezes Zarządu, PLANETA Sp. z o.o. Warszawa

Pan Jakub Wójcicki Członek Zarządu, Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o. Warszawa

- opolskim

Pan Erwin Filipczyk Prezes Zarządu, Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Krapkowice

- podkarpackim

Pan Andrzej Zygar Prezes Zarządu, Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

- podlaskim

Pan Sławomir Moczydłowski, Dyrektor Oddziału, UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski

-pomorskim

Pan Adam Wojczuk Dyrektor, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk

- śląskim

Pan Tomasz Przeradzki Prezes Zarządu, DYNAPAC Sp. z o.o. Katowice

Pan Stanisław Waszkiewicz Prezes Zarządu, Grupa Drogopol Sp. z o.o. Katowice

- świętokrzyskim

Pan Ryszard Wojton Prezes Zarządu, Budromost-Starachowice Sp. z o.o.

- warmińsko-mazurskim

Pan Marek Giera Dyrektor Generalny GIERA Znaki Drogowe Sp. j.

- wielkopolskim

Pan Paweł Andrzejczak Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Koło

Pan Jan Malitowski Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

- zachodniopomorskim

Pani Katarzyna Łazarz-Brzezińska Członek Zarządu PRD NOWOGARD S.A.


Podczas przerwy w obradach odbyło się również pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Izby, podczas którego zostało wybrane Prezydium Rady w składzie:

Pan Przemysław Klonowski Prezydent Izby

Pan Marek Giera Wiceprezydent Izby

Pan Stanisław Waszkiewicz Wiceprezydent Izby

Pan Erwin Filipczyk Członek Prezydium

Pani Katarzyna Łazarz-Brzezińska Członek Prezydium

Pan Jakub Wójcicki Członek Prezydium

Pan Andrzej Zygar Członek Prezydium


Na Walnym Zgromadzeniu wybrano także 9-osobową Komisję Rewizyjną na kadencję 2021 – 2024 w składzie:

Pani Stanisława Grzelska, ViaCon Sp. z o. o. Rydzyna

Pan Michał Heller BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Ruda Śląska

Pani Beata Karkowska, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o. o. Kraków

Pani Teresa Sienkiewicz, WEBUILD S.p.a. Oddział w Polsce

Pan Benedykt Sikora Asbud Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Katowice

Pani Małgorzata Sławińska, DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska Skarzysko-Kamienna

Pani Krystyna Szymaniak, Rettenamier Polska Sp. z o.o. Warszawa

Pan Maciej Walczak Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sieradz

Pan Sławomir Wardak AJW WARDEX Sp. z o.o. Radzymin