Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa odbędzie się zgodnie z Uchwałą Rady Izby Nr 13/2021
w dniu 2 września 2021 roku w Krakowie, w Hotelu NOVOTEL Kraków City West, ul. Armii Krajowej 11 o godzinie 11:00,
w pierwszym terminie, a w razie braku wymaganego quorum, na podstawie § 17 ust. 2 Statutu OIGD w drugim terminie,
o godzinie 11:00, w miejscu jak wyżej.