Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wraz z kancelarią CMS zaprasza członków OIGD na drugą część bezpłatnego webinarium poświęconego kluczowym regulacjom nowego prawa zamówień publicznych z perspektywy wykonawców z branży drogowej.

Spotkanie online w ramach cyklu „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – kluczowe kwestie dla projektowania i budowy dróg publicznych” odbędzie się 26 maja 2021 r., środa, godz. 12.00-13.00

Podczas webinarium prawnicy kancelarii CMS skoncentrują się na kwestiach związanych z realizacją umowy dot. inwestycji drogowej zawartej w trybie p.z.p. w tym:

- mechanizmy polubownego rozwiązywania sporu – pierwsze doświadczenia praktyczne i ograniczenia dopuszczalności ugody;

- najistotniejsze zmiany w zakresie ukształtowania treści umowy – cd.

   - obowiązkowe postanowienia umowy w tym termin realizacji umowy oraz skutki przedłużenia postępowania przetargowego i opóźnienie zawarcia umowy

   - mechanizm zaliczek i płatności częściowych.

   - klauzule waloryzacyjne, w tym relacja do roszczenia rebus sic stantibus;

   - klauzule abuzywne:

     - dopuszczalny zakres obciążenia wykonawcą odpowiedzialnością odszkodowawczą (w tym w zakresie kar umownych);

odpowiedzialność wykonawcy za brak lub nienależyte wykonanie umowy;

     - zmiana czy potwierdzenie stanu istniejącego;

- wpływ nowego p.z.p. na rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych;

- zmiana umowy;

- podwykonawstwo.


Zapraszamy do rejestracji na webinarium Nowe Prawo Zamówień Publicznych – kluczowe kwestie dla projektowania i budowy dróg publicznych” poprzez wypełnienie formularzy dostępnych pod linkiem Registration (gotowebinar.com)

(względnie: https://attendee.gotowebinar.com/register/170277382523108107).


Swoim praktycznym doświadczeniem podzielą się z Państwem eksperci z kancelarii CMS:

- Lidia Dziurzyńska-Leipert, partner i radca prawny w zespole budownictwa;

- Michał Bork, counsel i radca prawny w zespole budownictwa;

- Piotr Stenko, starszy prawnik i radca prawny w zespole budownictwa;


Podczas spotkania online będzie czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Nagranie I części webinarium dostępne jest pod linkiem


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących webinarium lub rejestracji prosimy o kontakt pod adresem: katarzyna.forycka@cms-cmno.com lub telefonem + 48 502 184 322.