Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła wspólnie z Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich do Ministra Klimatu i Środowiska przedstawiając wątpliwości dotyczące skutków wprowadzonych zmian ustawą
o elektromobilności i paliwach alternatywnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z branży drogowej, a także wspólne wnioski i postulaty do projektowanej nowelizacji ustawy o elektromobilności.

Załączniki