Chcąc wykorzystać potencjał polskich uczelni technicznych, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił I edycję Konkursu pod nazwą Innowacje w drogownictwie. Konkurs adresowany jest do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych w latach akademickich 2017/2018 - 2020/2021. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie. To również promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe, które zostały obronione we wskazanych latach,w następujących kategoriach:

- materiały i technologie drogowe,

- inżynieria ruchu i rozwiązania BRD,

- drogowe obiekty inżynierskie.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Nad poprawnym przebiegiem każdego z nich będzie czuwała Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli Rady Naukowej działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, ekspertów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz stowarzyszeń branżowych. Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa będzie reprezentował Pan Marek Giera Dyrektor Generalny GZD Sp. z o.o. Sp. k., Członek Prezydium Rady Izby, który będzie oceniał prace w kategorii „Inżynieria ruchu i rozwiązania BRD”

Zachęcamy do wzięcia udziały w konkursie.


Dokumenty do pobrania: 

Regulamin-Konkursu.pdf (PDF, 542.6 KB)

zal-do-Regulminu-Konkursu_formularz-zgloszeniowy.docx (, 22.65 KB)

sklad-Kapituly-Konkursu.docx (, 12.91 KB)

Plakat-Innowacje-w-drogownictwie-pdf.pdf (PDF, 4.77 MB)

Plakat-Innowacje-w-drogownictwie-wydruk-QR.pdf (PDF, 4.77 MB)

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronach GDDKiA https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/41338/Konkurs-Innowacje-w-drogownictwie