Z ogromnym żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Marka Andrzejczaka

Założyciela i wieloletniego Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole

Członka Założyciela i aktywnego działacza Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

od 1998 roku do 2015 Członka Rady Izby,

od 2012 roku do 2015 roku Członka Sądu Pojednawczego Izby.

Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju transportu i infrastruktury drogowej.


Rodzinie i Najbliższym

składamy kondolencje i wyrazy współczucia.


Niepowetowaną stratą dla drogownictwa jest żegnanie fachowca i dobrego człowieka.

Cześć Jego pamięci!


Rada i Zarząd

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa


Pogrzeb odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godzinie 13.00 w Poznaniu

na Cmentarzu Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana przy ul. Nowina 1