Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Śp. Zygmunta Miedzińskiego


Wieloletniego Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. w Nowym Tomyślu

Członka Założyciela Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Członka Honorowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa


Rodzinie i Najbliższym

składamy kondolencje i wyrazy współczucia.


Niepowetowaną stratą dla drogownictwa jest żegnanie fachowca i dobrego człowieka

Cześć Jego pamięci!


Rada, Komisja Rewizyjna i Zarząd

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

 

 

Msza św. w intencji Zmarłego odprawiona zostanie w środę, 28.04.2021 roku
o godz. 11:00 w kościele parafialnym pw. bł. Jolenty przy ul. Wierzbiczany
w Gnieźnie, po której nastąpi pogrzeb na cmentarzu św. Piotra przy ul. Kłeckoskiej.