Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z Polskim Kongresem Drogowym oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów organizuje kolejną edycję

FORUM UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW

Od 2022 roku wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz Targów Infrastruktura.

Forum skierowane jest do podmiotów zainteresowanych całorocznym utrzymaniem dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w tym przedsiębiorców oraz zarządców dróg.

Konferencji będą towarzyszyć zawody najlepszych operatorów pługów odśnieżnych, którzy w przygotowaniu na następny sezon zimowy rywalizują w zawodach zręczności na tzw. „rodeo drogowym”.


PROGRAM FORUM:


10 maja br.

13:00 – 13:30 – Uroczyste otwarcie konferencji

13:30 – 15:00 – Sesja I – RYNEK UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W POLSCE

15:00 – 15:30 – Przerwa kawowa

15:30 – 17:00 – Sesja II – ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ ICH WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ DROGOWNICTWA

20:00 Uroczysta kolacja wspólnie z Targami Kielce


11 maja br.

10:00 -11:30 0 Sesja III - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W UTRZYMANIU DRÓG

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 Sesja IV - TECHNICZNE ASPEKTY UTRZYMANIA W UTRZYMANIU DRÓG  

15:00 – 17:00 Zawody najlepszych operatorów pługów odśnieżnych – teren Targów Kielce


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 6 maja 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 18 marca 2022 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

Szczegółowe warunki uczestnictwa, rejestracja oraz aktualny program Forum Utrzymania Dróg i Mostów znajdują się na stronie: https://kongresdrogowy.pl/ii-forum-utrzymania-drog-i-mostow-wraz-z-rodeo/


Serdecznie zapraszamy !!!