Konferencja

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa objęła Patronatem Honorowym II Konferencję Drogowo-Kruszywową "Materiały, surowce, technologie. Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych" (7-9 września 2022 r., Hotel Novotel City West Kraków) organizowaną przez redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Kruszywa”.

W ramach wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące materiałów, surowców, technologii i wykorzystaniu ich przy projektowaniu oraz budowie nawierzchni drogowych.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli:

  • kadry zarządzającej kopalniami kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • kadry inżynieryjno-technicznej kopalni kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • firm wykonawczych i projektowych,
  • inwestorów i administracji drogowej,
  • firm produkujących materiały i dostarczających technologie dla branży drogowej,
  • uczelni wyższych i instytucji.

Podczas trzech dni Konferencji wysłuchają Państwo referatów ujętych w sześć sesji tematycznych, zapoznają się z opiniami ekspertów podczas debaty tematycznej, a także wezmą udział w wydarzeniach towarzyszących – wycieczce regionalnej do Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach, kolacji towarzyskiej czy strefie chillout.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://konferencjadrogowo-kruszywowa.elamed.pl/