W dniu 30 grudnia 2021 r. w dzienniku ustaw poz. 2468 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statutu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem par. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U poz. 2067), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r.


Załączniki