Rada Ministrów w dniu 24 maja br. przyjęła projekty uchwał zakładających zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł. Do 10 proc. zostanie również zwiększony limit waloryzacji dla kontraktów zawieranych od początku 2022 r. oraz dla tych wcześniejszych.

Zgodnie ze zmienionymi uchwałami rządowymi, wszystkie kontrakty gdzie inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będą objęte waloryzacją z maksymalnym limitem na poziomie 10 proc. Będzie to dotyczyło zarówno nowo zawieranych umów, jak i tych, które już zostały zawarte i mają przewidzianą indeksację z limitem 5-procentowym lub nie mają jej wcale.

Izba od początku konfliktu w Ukrainie zgłaszała problemy związane z odpływem ukraińskich pracowników i wzrostem cen materiałów budowlanych oraz postulowała o zwiększenie limitów waloryzacji, występując m.in. do Premiera RP - pismo OIGD 44/2022 z dnia 22 kwietnia br.


Źródła:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/dodatkowe-27-mld-zl-na-drogi-krajowe

https://www.gov.pl/web/gddkia/dodatkowe-27-mld-zl-na-drogi-krajowe-ustabilizuje-rynek

Decyzje rządu - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)