Webinar

Webinar pod tytułem „Ustawa o sygnalistach – na co muszą się przygotować pracodawcy?”

W trakcie warsztatów wyjaśnimy w przystępny sposób:

Kogo dotyczy obowiązek wprowadzenia odpowiednich przepisów i od kiedy zacznie on obowiązywać;

Jakie naruszenia mają lub mogą podlegać zgłoszeniu;

Czy sygnalista może pochodzić spoza organizacji;

Jakie kanały zgłoszeń można wybrać;

Czy przedsiębiorca musi zapewnić możliwość dokonywania zgłoszeń anonimowych;

Jakiej ochronie podlega sygnalista;

Co to są działania odwetowe;

Czy wprowadzenie procedury wymaga uzgodnienia lub konsultacji z pracownikami;

Kto odpowiada za brak procedury i co za to grozi;

W jaki sposób skonstruować i wdrożyć procedurę dotyczącą zgłaszania nadużyć;

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie zapewnienia poufności tożsamości;

Kogo pracodawca ma obowiązek informować o przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO;

Czy zgoda jest odpowiednią podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;

Jak zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych w ramach realizacji procedury o sygnalistach.

Udział jest bezpłatny.

Rejestracja: Ustawa o sygnalistach – na co muszą się przygotować pracodawcy? (clickmeeting.com)

Załączniki