Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa monituje w sprawie zapowiadanego trzy tygodnie temu przez rząd zwiększeniu dofinansowania realizowanych umów na budowy dróg na zlecenie GDDKiA. Na początku września br. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazły się projekty uchwał o zwiększeniu limitu Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł w latach 2023–2026 oraz dołożeniu 100 mln zł do Programu Budowy 100 Obwodnic. Pieniądze miały być przeznaczone na podwyższenie limitu waloryzacji kontraktów. Rząd zapowiadał przyjęcie uchwał do końca września br., ale do dzisiaj Rada Ministrów projektów uchwał jeszcze nie przyjęła, pomimo próśb kierowanych przez OIGD i PZPB do KPRM i Ministerstwa Infrastruktury o jak najszybsze procedowanie tej palącej kwestii.


Poniżej załączamy pismo (OIGD 119/2023), które OIGD i PZPB wysłały w poniedziałek (09.10.2023) do Ministra Łukasza Schreibera – Sekretarza Rady Ministrów oraz Ministra Rafała Webera – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.


Zwiększenie limitu na realizację rządowych programów drogowych pozwoliłoby złapać firmom budowlanym niezbędny oddech, ponieważ od początku 2022 roku wszystkie przedsiębiorstwa mierzą się z bezprecedensowym wzrostem kosztów w następstwie wybuchu wojny w Ukrainie. Z analiz OIGD i PZPB przedłożonych Ministrowi Infrastruktury wynika, że 1/3 projektów drogowych w toku jest realizowana poniżej progu rentowności z powodu rażącego wzrostu kosztów.


Przypominamy, że pod koniec maja 2023 r. OIGD i PZPB wysłały do Ministra Andrzeja Adamczyka pismo z wnioskiem o podjęcie pilnych działań, które będą prowadzić do urealnienia limitu waloryzacji w zawartych umowach, dla których oferty składane były przed 24 lutego 2022 r. Znane na dzisiaj wskaźniki uzasadniają zwiększenie tego limitu z 10 proc. do poziomu 20 proc., co mimo jego podniesienia, nadal będzie oznaczało, że strona publiczna wciąż przenosi na przedsiębiorców 50 proc. odpowiedzialności za wzrost kosztów (pismo OIGD 69/2023 poniżej w załączeniu).


Do apelu o zmianę wartości waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych przystąpiły kolejne organizacje branżowe: Pracodawcy RP,  Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Forum Kolejowe Railway Business Forum. Niestety Ministerstwo Infrastruktury nadal nie zaproponowało terminu spotkania z przedstawicielami sektora.


Załączniki