Cieszymy się, że możemy Państwu przedstawić nowych członków. Rada Izby podjęła Uchwałę Nr 11/2024 o przyjęciu z dniem 5 marca br. do grona Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa następujących firm:


  • - FABE POLSKA Sp. z o.o.
  • ul. Cybernetyki 19B, 02-677 WarszawaFirma Fabe Polska, na rynku działa od 2016 roku, specjalizuje się w realizacji projektów  z zakresu budowy infrastruktury drogowej, kolejowej oraz lotniskowej. Oferuje usługi związane z budową i modernizacją różnego rodzaju dróg, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a także wynajmem i dzierżawą maszyn budowlanych. Dysponuje własną flotą nowoczesnego sprzętu oraz wytwórnią asfaltu.  

  • - CENTRALNE LABOLATORIUM DROGOWO KOLEJOWE Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 9a, 04-192 Warszawa

Obszarem działania CENTRALNEGO LABORATORIUM DROGOWO KOLEJOWEGO Sp. z o.o. są badania i analizy techniczne. W ramach tej kategorii wykonuje takie zadania jak wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności czy badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza. 

  • - ELMONTAŻ Sp. z o. o.

ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

ELMONTAŻ Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie i projektowaniu zadań inwestycyjnych z zakresu robót elektroenergetycznych, elektroinstalacyjnych, teletechnicznych automatyki przemysłowej oraz sterowania ruchem kolejowym. Firma posiada potencjał produkcyjny oraz wieloletnie doświadczenie w branży.

  • - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Firma wykonuje roboty inwestycyjne, modernizacje i remonty dróg w każdej technologii oraz remonty obiektów mostowych. Dysponuje doskonałą kadrą techniczną. Posiada własny sprzęt i transport, który gwarantuje wykonanie robót zgodnie z wymogami Zamawiającego. Firma posiada dwie wytwórnie mas bitumicznych WMB -160 i WMB 200 z pełną automatyką. Skomputeryzowana nowoczesna wytwórnia betonu AMMAN "JUST WHITE" umożliwia wytwarzanie betonu towarowego oraz mieszanek betonowych w szerokim zakresie. 

  • - MALDRÓG Sp. z o.o.

ul. Potokowa 27, 54-105 Wrocław

Firma działa od 2020 roku, specjalizuje się w wykonywaniu oznakowania poziomego na różnych kategoriach dróg.