OIGD objęła patronatem honorowym cykl webinariów w ramach III Ogólnopolskiego Forum Administracji Dróg Publicznych organizowanych przez ELAMED Media Group wydawcę magazynów: AUTOSTRADY, MOSTY, KRUSZYWA, DROGI PUBLICZNE


I. „Zrównoważone budownictwo – materiały i technologie wpływające na redukcję CO2” (25 kwietnia 2024 r.)


II. „Zastosowanie kruszyw i materiałów w inwestycjach na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich” (9 maja 2024 r.)


III. „Nowoczesne technologie oświetlenia drogowego dla gmin i powiatów – wdrożenie, modernizacja i utrzymanie” (6 czerwca 2024 r.)


IV. „Diagnostyka, utrzymanie i remonty nawierzchni na drogach samorządowych – sprawdzone rozwiązania” (11 lipca 2024 r.)


V. „Wsparcie nowoczesnych rozwiązań maszynowych i sprzętowych w inwestycjach krajowych i samorządowych” (8 sierpnia 2024 r.)

Spotkania szkoleniowe online kierowane do osób zarządzających inwestycjami województw, miast, powiatów oraz gmin.

Strona główna - Drogowo-Mostowy.pl