InfraDAYS 2024 to było wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez infraTEAM, które odbyło się w dniach 23-25 kwietnia 2024 roku na malowniczym kampusie Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję do pogłębienia swojej wiedzy na temat różnorodnych aspektów infrastruktury. Każdy dzień konferencji był poświęcony innym obszarom: od dróg i kolei, przez mosty i tunele, aż po hydro i geotechnikę.


Pierwszego dnia InfraDAYS 2024 Pani Barbara Dzieciuchowicz Prezes Zarządu OIGD uczestniczyła w panelu „Drogi i koleje”. Podczas dyskusji paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie jakie są obecnie najważniejsze wyzwania rozwoju infrastruktury drogowej i odpowiednio kolejowej po doświadczeniach pandemii, wojny, a teraz wdrażaniu w Europie założeń zielonego ładu. Współrozmówcami byli: Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Krakowska), Marek Pawlik (Instytut Kolejnictwa), Piotr Kozioł (Politechnika Krakowska) i Krzysztof Migdał (Trasa Łagiewnicka).


Podczas uroczystego wieczoru Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa otrzymała Dyplom Uznania z okazji Jubileuszu 30-lecia swojej działalności.