Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35085/Wyjatkowy-jubileusz-zobowiazuje-Konferencja-GDDKiA-z-okazji-200-lecia-Centralnej-Administracji-Drogowej

Na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez GDDKiA z okazji jubileuszu 200 lat powstania Centralnej Administracji Drogowej eksperci, naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej, a także praktycy z firm budowlanych rozmawiali o polskiej infrastrukturze drogowej i nie tylko. Spotkanie najważniejszych osób odpowiedzialnych za transport, wymiana poglądów, konstruktywne panele dyskusyjne, przyznanie odznak zasłużonych dla drogownictwa i zasłużonych dla transportu RP - to najważniejsze wydarzenia konferencji GDDKiA, której wspólnie patronowali Prezes Rady Ministrów i Minister Infrastruktury.


Konferencję otworzył Dyrektor Tomasz Żuchowski, zwracając szczególną uwagę na wyzwania i wymagania, jakie stoją przez zarządcą dróg krajowych. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to właśnie instytucje publiczne mają za zadanie dobrze zrozumieć oczekiwania swoich klientów i interesariuszy, a następnie poprzez odpowiedni podział ról, odpowiedzialności i narzędzi zarządczych, skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne.


Konferencja podzielona była na trzy panele dyskusyjne z podziałem na obszary gospodarczy, międzynarodowy i sektorowy.

Uczestnicy pierwszego panelu dyskutowali na temat wpływu infrastruktury drogowej na rozwój gospodarki, podsumowując dotychczasowe działania i zastanawiając się, jak lepiej powiązać wydatki na infrastrukturę drogową (nie tylko inwestycje) osiąganiem celów strategicznych.
Do drugiego panelu zaproszono gości z innych krajów, by poznać ich podejście do zarządzania infrastrukturą drogową oraz sposoby realizacji celów strategicznych poprzez zarządzanie drogami.
Podczas trzeciego panelu, do którego zaproszono Barbarę Dzieciuchowicz – Prezesa Zarządu OIGD, uczestnicy zastanawiali się, jak optymalizować operacyjne realizowanie strategii, planów i programów poprzez usprawnienia polityki zamówień publicznych, podziałów ryzyka w kontraktach i ich koncentracji na wspólnym osiąganiu rezultatów, które tak naprawdę interesują obywateli i podatników.


Na zakończenie konferencji uhonorowano osoby, które przez wiele lat pracowały na rzecz rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Wyróżnieni otrzymali  odznaki „Zasłużony dla drogownictwa” i „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.


Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35085/Wyjatkowy-jubileusz-zobowiazuje-Konferencja-GDDKiA-z-okazji-200-lecia-Centralnej-Administracji-Drogowej