Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w świetle wyroku NSA I FSK 484/17 wystąpiła do Ministra Finansów o umorzenie wszystkich postępowań prowadzonych przez administrację celno-skarbową, których przedmiotem jest kwestia stosowania różnych (8%, 23%) stawek VAT dla kontraktów utrzymaniowych i nie wszczynanie kolejnych postępowań w tym zakresie.


Załączniki