Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa świętuje w tym roku Jubileusz 25-lecia swojej działalności, nasza pozycja jest mocna a głos dobrze słyszalny. Członkowie Rady Izby podjęli decyzję o zmianie od 1 stycznia 2019 roku logotypu naszej organizacji.Nowy logotyp w swojej stylizacji oddaje ducha naszej Izby i ducha zmieniających się czasów, nawiązując do tego co nas łączy: budowa dróg i ogólnopolski zakres działania, a jednocześnie zachowuje tradycje silnej i dobrze ugruntowanej na polskim rynku nazwy, która pozostaje niezmieniona.

W roku 2019 Izba będzie posługiwała się logotypem jubileuszowym: