Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/23-tys-zadan-z-dofinansowaniem-z-funduszu-drog-samorzadowych

Zarząd Izby w marcu br. występował do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie szybkiego zakończenia prac nad akceptacją zadań na drogach powiatowych i gminnych dofinansowywanych z Funduszu dróg samorządowych https://www.oigd.com.pl/aktualnosci-i-wydarzenia/2...