W dniu 17 lutego br., odbyło się z udziałem przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Jak najskuteczniej odzyskiwać materiały wykorzystane przy budowie nawierzchni bitumicznych i betonowych? Co należy zrobić, by jak najbardziej zwiększyć ich recykling? Dyskusja na ten temat zdominowała pierwszą część spotkania.

Informacja z posiedzenia Rady Naukowej Dostępna jest tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36660/Destrukt-odpad-czy-pelnowartosciowy-material .

Na posiedzenie Rady Naukowej OIGD i PSWNA zaprezentowały przygotowaną przez Pana Łukasza Bargendę z firmy BUDIMEX S.A. prezentację „Destrukt/granulat asfaltowy - pełnowartościowy materiał czy odpad?” (prezentację zamieszczamy poniżej).

Pragnę przypomnieć, iż OIGD i PSWNA w dniu 21 stycznia 2020 r. wystąpiły do Ministra Klimatu z wnioskiem o utratę statusu odpadu dla destruktu asfaltowego (pismo nr OIGD 8/2020 przesłaliśmy Państwu mailem w dniu 27 stycznia br.).


Załączniki