Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa po zasięgnięciu opinii członków Izby przesłała do Ministerstwa Infrastruktury opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.


Pismo OIGD 7/2020 w załączeniu.


Załączniki