W kwietniu OIGD wspólnie z PSWNA, PZPB i PKD wystąpiły do Ministra Klimatu z pismem dotyczącym problematyki związanej z długim procesem uzyskiwania zezwoleń administracyjnych w stosunku do materiałów wytwarzanych i ponownie wykorzystywanych na budowie w związku z ich kwalifikacją jako odpad oraz niejednoznaczne i niespójne interpretacje ustaw środowiskowych przez organy administracji państwowej.

W związku z brakiem odpowiedzi OIGD i PSWNA ponownie wystąpiły do Ministra Klimatu z prośbą o ustosunkowanie się do propozycji zawartych w w/w piśmie. 


Załączniki