W wyniku wideokonferencji „Branża drogowa w czasie pandemii COVID-19”, która została zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy w dniu 27 marca br., cztery organizacje branżowe: Polski Kongres Drogowy, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, wystosowały pisma będące wspólnym stanowiskiem do Ministra Infrastruktury, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i Dyrektora ZDW Katowice, Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów ZDW.