Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych skierowały do Ministerstwa Klimatu wniosek o utratę statusu odpadu dla destruktu asfaltowego.


Pismo OIGD 8/2020 wraz z załącznikami w załączeniu