Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa wspólnie skierowały pismo do Ministra Rozwoju i Ministra Infrastruktury poświęcone bieżącej ocenie sytuacji i związanym z nią problemom, a także wyzwaniom, które stoją przed naszą branżą.W piśmie znalazły się również postulaty branży oraz oczekiwane w najbliższym czasie przez nasze środowisko działania rządu.

Załączniki