Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, po konsultacji z Członkami Izby, przesłała do Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii rekomendacje w zakresie certyfikacji wykonawców.

W załączeniu przedmiotowe pismo OIGD.


Załączniki