• Kancelaria JDP wraz z 5 wiodącymi izbami gospodarczymi zrzeszającymi firmy działające na rynku infrastruktury rozpoczyna przygotowanie raportu na temat „Kary umowne w inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w reżimie zamówień publicznych”.
  • Zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://karyumowne.webankieta.pl/
  • Celem raportu opartego na anonimowych ankietach jest analiza dotychczasowej praktyki zamawiających publicznych w zakresie zastrzegania i egzekwowania kar umownych wobec wykonawców. Raport obejmuje sektor kolejowy, drogowy, energetyczny, gazowy oraz inwestycje przemysłowe. Zaproponowany przez kancelarię temat badania, zważywszy na jego praktyczne znacznie dla całego rynku wykonawców, spotkał się z dużym zainteresowaniem zaproszonych do współpracy Izb. 


Załączniki