Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i Polski Związek Pracodawców Budownictwa w dniu 9 maja br. przesłały wspólne pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym podzieliły się pierwszymi doświadczeniami branży budowlanej związanymi ze stosowaniem rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.


Pismo OIGD 64/2022 w załączeniu


Załączniki