Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa przesłała do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wypracowane przez Zespół ds. certyfikacji działający przy OIGD, uwagi do projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Poniżej pismo OIGD 100/2023 wraz z załącznikiem.