Izba otrzymała z Ministerstwa Klimatu odpowiedź na wspólne wystąpienie OIGD i PSWNA (https://www.oigd.com.pl/aktualnosci-i-wydarzenia/2020/wspolne-pismo-oigd-i-pswna-do-ministra-klimatu-z-wnioskiem-o-utrate-statusu-odpadu-dla-destruktu-asfaltowego) o wydanie rozporządzenia w sprawie utraty statusu odpadu dla destruktu asfaltowego.

Minister Klimatu poinformował o rozpoczęciu prac legislacyjnych dot. wydania rozporządzenie określającego szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadu dla destruktu asfaltowego.


Załączniki