Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i Polski Związek Pracodawców Budownictwa przesłały do Pana Jacka Ozdoby Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wspólne pismo zawierające propozycje zmian do  projektu zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 22 października 2020 r. pod numerem UC43.