Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w piśmie nr OIGD 44/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. poinformowała Premiera RP o wyjątkowo poważnej sytuacji wykonawców zamówień publicznych w zakresie umów o roboty budowlane, która jest następstwem skutków zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz zwróciła się z prośbą o przygotowanie systemowego rozwiązania dla sektora budownictwa w Polsce.

Izba w piśmie tym przedstawiła problemy dotykające zarówno wykonawców, jak i podwykonawców, a w szczególności podmioty z sektora MŚP, realizujące umowy inwestycyjne i utrzymaniowe dotyczące infrastruktury drogowej.

Pismo to zostało przesłane także do Sejmu, Senatu, Ministerstwa Infrastruktury, Aktywów Państwowych, Rozwoju i Technologii, Prokuratorii Generalnej, Urzędu Zamówień Publicznych oraz GDDKiA.